Kallelse till extra bolagsstämma
2 januari 2017

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 februari 2017, kl. 10.00 på Genesis-IT

Läs mer
Genesis IT utser Patrik Liljegren till informations- och marknadschef
2 januari 2017

Som ett led i att stärka och utveckla bolagets kommunikation mot både marknad, aktieägare och övriga intressenter har Patrik Liljegren

Läs mer
Genesis IT tecknar avtal med Max Garden/QC Trädgårdsexperten
13 december 2016

Genesis IT och Max Garden har tecknat ramavtal avseende affärssystemet iFenix. Avtalet sträcker sig över 5 år och beräknas vara

Läs mer
Delårsrapport januari – september 2016
29 november 2016

Läs och ladda ner hela rapporten här.

Läs mer
Halvårsrapport januari – juni 2016
30 augusti 2016

Läs och ladda ner rapporten här.

Läs mer
Delårsrapport januari – mars 2016
27 maj 2016

Läs och ladda ner rapporten här.

Läs mer
Årstämmokommuniké
12 maj 2016

Genesis IT AB (publ) har per den 12 maj 2016 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet

Läs mer
Information i samband med Genesis IT ABs årsstämma
12 maj 2016

Information rörande bolagets verksamhet. BevakningDirekt Alla utvecklingsresurser har under den senaste tiden lagts på produkten iFenix. Detta innebär att BevakningDirekt

Läs mer
Årets tillväxtföretag 2016 – vi vann!
2 maj 2016

Vi vann! Genesis IT är utsedda till årets tillväxtföretag av Luleå Näringsliv. Om du vill läsa mer om oss och de

Läs mer
Årsredovisning 2015
20 april 2016

Läs och ladda ner årsredovisningen här.

Läs mer