Genesis IT förvärvar huvudkontor och serverhallar i Luleå

Home / Pressmeddelanden / Genesis IT förvärvar huvudkontor och serverhallar i Luleå

Genesis IT köper fastighetsbolaget som inrymmer huvudkontor och primär serverhall samt den lokal som ger plats åt bolagets sekundära serverhall i Luleå. Säljare är Stenvalls Trä AB. Avtalet tecknades den 30 mars 2017. Köpeskillingen för aktierna i fastighetsbolaget uppgår till 14,3 MSEK och betalning sker genom lösen av en del av ett befintligt reverslån till Stenvalls Trä AB.

Genesis IT köper fastighetsbolaget för att långsiktigt säkra den viktiga resurs lokalerna utgör för verksamheten. I fastigheterna har Genesis IT gjort omfattande investeringar, bland annat i redundant strömförsörjning för serverhallar, skalskydd av klass III samt biometrilösning för åtkomst.

– ”Genesis IT är ett innovativt och tillförlitligt IT-företag och för oss är fastigheterna centrala för vår effektivitet, säkerhet och lönsamhet. För oss är det viktigt att ha 100 procent kontroll över vår värdekedja – från produkt till serverhall – och vi har därför under längre tid undersökt
möjligheten att förvärva dessa fastigheter. Förvärvet är av strategisk betydelse när vi nu går in i nästa fas av Genesis ITs tillväxtresa”, säger Tommy Flink, VD för Genesis IT.

Byggnadernas totala yta uppgår till 1 700 kvadratmeter. För att säkra framtida expansionsutrymme ingår även intilliggande obebyggd tomt om cirka 2 200 kvadratmeter. Genesis IT förvärvar fastighetsbolaget av Stenvalls Trä AB, och betalning sker genom lösen av en del av befintligt reverslån till Stenvalls Trä AB. Återstoden av reverslånet efter transaktionen löper enligt befintliga villkor. De förvärvade fastigheterna har ett marknadsvärde på cirka 45 MSEK och är belånade till 30 MSEK. Personal omfattas ej av förvärvet.

Om Genesis IT AB

Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- och verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar. Bolagets mest attraktiva tjänst i dess produktportfölj är iFenix, en egenutvecklad och molnbaserad affärsystemslösning med komplett IT-stöd för dess användare. Bolaget är publikt & noterat på Aktietorget där dess aktie handlas under kortnamnet GENE. Genesis IT grundades 1998 och har ett 40-tal anställda i Stockholm och Luleå. Läs mer om Bolaget och produkten iFenix på vår hemsida www.genesis.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars.