Instruktionsfilmer (A-F) - iFenix affärssystem

Anläggningsregister

I den här filmen tittar vi närmare på iFenix funktion för anläggningsregister.

API-användare

I den här filmen tittar vi närmare på hur man skapar en s.k. API-användare för att hämta ut data från iFenix till ett externt system, ex. en webbplats.

Artikel

I den här filmen tittar vi närmare på basfunktioner för artikelhantering.

Artikelinformation - flöde grunddata

I den här filmen tittar vi närmare på artikelinformation i iFenix affärssystem.

Artikelvariant

I den här filmen tittar vi närmare på hur du hanterar artiklar med attribut som skiljer sig åt, exempelvis färg & form.

Basinventering

I den här filmen tittar vi närmare på hur man gör basinventering med hjälp av iFenix appen.

Datumfunktioner

I den här filmen tittar vi närmare på iFenix olika funktioner för att hantera datum.

Enkät

I den här filmen tittar vi närmare på enkätfunktionen i iFenix affärssystem.

Favoriter

I den här filmen tittar vi närmare på hur du ställer in genvägar till dina favortitfunktioner i iFenix affärssystem.

Finfo Miljö

I den här filmen tittar vi närmare på iFenix sökfunktion för att hitta artiklar som är miljöbedömda.

Forcerat f-ställe

I den här filmen tittar vi närmare på funktionen för forcerat f-ställe i iFenix affärssystem.

Fribeställning

I den här filmen tittar vi närmare på funktionen för fribeställning i iFenix affärssystem.