Infrastruktur

För oss är säkerheten högsta prioritet

Skalskydd klass 3 med full redundans

För Genesis IT har säkerheten högsta prioritet. Därför hyr vi inte in oss hos tredje part utan äger själva vår anläggning för att ha full kontroll över den fysiska och logiska säkerheten.

Vår anläggning håller högsta nivå vad gäller såväl säkerhet som tillgänglighet. I vår miljö finns strikta riktlinjer för såväl den fysiska som logiska tillgängligheten till information, ”rätt person på rätt plats”. Detta säkerställs med passage- och accesskontroller, övervakning med mera.

 

All personal är säkerhetsklassad.

Endast behörig personal har tillgång till serverhallen, passagekontroll sker med både kort, lösenord och fingeravtryck.

Skalskydd klass 3 av såväl yttre skalskydd som serverhallar.

Samtliga områden omgärdas av elstängsel.

Serverhallen är skyddad mot inbrott, översvämning, brand och värme.

Hela anläggningen är larmad med koppling till larmcentral.

Elförsörjningen är säkrad med redundanta dieselgeneratorer och UPS.

Serverhallen kyls med två (2) alternerande kylaggregat. Ytterligare ett separat kylsystem finns för nödkyla.

Backup av serverhallen finns på annan fysisk plats.

Flera antivirussystem

System för intrångsdetektion

Segmenterade nät

Kontinuerlig säkerhetskopiering

Kontinuerlig övervakning av nät & servrar

Backup lagras även på annan fysisk plats

Kontakta oss redan idag!

Sven Wallgren

Telefon 010 27 27 395
E-post sven.wallgren@genesis.se