Affärssystem för svensk handel

Tjäna pengar & spara tid med iFenix

iFenix är ett modernt och molnbaserat affärssystem som utvecklats för att tillgodose morgondagens krav i både fysisk och digital handel. iFenix affärssystem passar lika bra för växande små och medelstora företag som det passar kompletta butikskedjor. Systemet bygger på färdiga flöden för handelns alla kärnprocesser och företag kan koppla på nya funktioner och processer enligt behov.

iFenix är ett framtidssäkert och totalintegrerat system som inte kräver konsulter och långa startsträckor för att komma igång med.

Affärssystem för
butiker

Full kontroll på butiksflödet. Snabbt igång med traditionell eller mobil kassa.

Affärssystem för
butikskedjor

Central styrning och kontroll av både information och butiker.
Fokus på tidsbesparande funktioner.

Affärssystem för
grossister

Full flödeskontroll på varor, lager och information för en eller flera lagerställen.

”iFenix är för oss på XL-Bygg Norrby Trä till oerhörd hjälp. Vi nyttjar de flesta funktionerna i systemet, det vi tycker fungerar bäst är flödet från offert, order, beställning till inleverans. Sedan en tid tillbaka kör vi även ”transportmodulen” och där är samtliga inblandade övertygade om att det sparar oss kostnader.”

Björn Peterson, VD, XL-BYGG Norrby Trä AB