Tjäna pengar & spara tid med iFenix

Affärssystemet för svensk handel

Affärssystem för
butiker

Full kontroll på butiksflödet. Snabbt igång med traditionell eller mobil kassa.

Affärssystem för
butikskedjor

Central styrning och kontroll av både information och butiker.
Fokus på tidsbesparande funktioner.

Affärssystem för
grossister

Full flödeskontroll på varor, lager och information för en eller flera lagerställen.

”iFenix är för oss på XL-Bygg Norrby Trä till oerhörd hjälp. Vi nyttjar de flesta funktionerna i systemet, det vi tycker fungerar bäst är flödet från offert, order, beställning till inleverans. Sedan en tid tillbaka kör vi även ”transportmodulen” och där är samtliga inblandade övertygade om att det sparar oss kostnader.”

Björn Peterson, VD, XL-BYGG Norrby Trä AB