Webbaserat i realtid

iFenix är ett molnbaserat affärssystem som från grunden är byggt och helt anpassat för företag och kedjestrukturer i snabb förändring. Vår heltäckande lösning bygger på standardiserade arbets- och informationsflöden genom företagets samtliga kärnprocesser.

Med iFenix är en webbläsare allt du behöver för att i realtid komma åt all din affärskritiska information.

Totalintegrerat

iFenix kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, ex. integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer. Genom att samla fler kärnprocesser i ett system minimerar man antalet systemleverantörer och därmed högre löpande kostnader för att anpassa eller underhålla systemen.

iFenix affärssystem

Lägre total ägandekostnad

Jämfört med traditionella flersystemlösningar och komplexa integrationer innebär iFenix minskade kostnader och bättre kontroll av företagets totala ägandekostnad för systemstöd. Konkret innebär det färre arbetsuppgifter än om information och arbetsflöden är utspridda i flera olika system. Som exempel kan nämnas att användarna endast behöver utbildas i ett system, som dessutom följer samma logiska processflöden med rätt information i realtid. Det minimerar även risk och tidsåtgång med manuellt arbete och sammanställning av information mellan olika system. Minimerade kostnader för såväl hårdvara, löpande underhåll, mjukvara och integrationer är också viktiga aspekter som man måste ta med i den totala ägandekostnaden, speciellt för växande företag.