Välkommen till iFenix affärssystem

Information för dig som är ny kund hos oss

Kontaktuppgifter

Under tiden för er implementation av iFenix når ni oss på följande sätt.

Telefon: 010 27 27 205
E-post: academy@genesis.se

Öppettider
Helgfria vardagar kl. 8.00 – 17.00

Patrik Westin - Implementation

Patrik har tidigare jobbat som supporttekniker för iFenix och har således stor erfarenhet av iFenix. Han finns med er under hela implementationsprocessen för att se till att ni får en bra start.

Jessika Bäckström - Säljkoordinator

Jessika är vår ”spindel i nätet” och kommer att följa er under implementationen och därefter ha regelbunden kontakt med er där ni både informeras om ev. nya funktioner som kan vara av intresse samt utvärderar er upplevelse av iFenix.

Jens Printz - chef Academy

Jens har en bakgrund som lärare och rektor och är den som ansvarar för utbildning, dokumentation och implementation av iFenix. Han finns även till hands då ni vill vidareutbilda er i iFenix. Vi rekommenderar minst ett utbildningstillfälle per år för ytterligare fördjupning av systemets användningsområden.

Implementationsprocessen

Om ni inte redan har valt ut vilka hos er som ska vara med under implementationen är det hög tid att göra det redan nu. Under uppstartsmötet får ni presentera dem för oss.

Era projektmedlemmar
Projektledare och övriga medarbetare som är ansvariga för att aktiviteter utförs, kan även ansvara för t.ex. dokumentation, tester m.m.

Ert projektteam
Utgörs av styrgrupp och referensgrupp. Styrgrupp – de personer som utsetts av er för att styra och bevaka att projektet når målen. Referensgrupp – de personer som utsetts av er att stötta projektledaren och projektmedlemmarna (utan beslutanderätt).

Givetvis kan samma person ha en eller flera roller i projektorganisationen.

Dokument

Nedan kan du ladda ner några dokument som kan vara bra att ha innan driftstart och under införandet av iFenix affärssystem.

iFenix gränssnitt - grunder

I filmen får du en genomgång av grunderna i iFenix användargränssnitt.

Installation av hårdvara

I filmen ovan kan du se hur du kopplar ihop hårdvaran för att komma igång med iFenix kassalösning. Via länkarna nedan kan du ladda ner kopplingsschema för hårdvaran till din kassa.

Instruktionsfilm - ärendehantering

I filmen ovan tittar vi på hur du på ett enkelt sätt rapporterar in fel och önskemål med hjälp av iFenix inbyggda funktion för ärendehantering.