iFenix affärssystem för grossister

Affärssystem för grossister

Spara tid och tjäna mer pengar med iFenix affärssystem

Växla över till ett molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat affärssystem med rätt funktionalitet för grossistverksamhet.

Inköp & lager

Effektiva och kostnadsbesparande inköp kombinerat med total kontroll över varuflödet.

Avancerad order

Dynamisk order utifrån beställningsförslag.

Ekonomi

Med iFenix har ni stenkoll på hur ert företag mår, i realtid.

Digital faktura

Fakturascanning för ett effektivare attestflöde. Printtjänst för utgående fakturor.

Produktdata

Komplett produktkatalog förberedd för automatisk inläsning från era leverantörer.

Sökfunktion

Snabb tillgång till information med avancerad och intuitiv sökfunktion.

B2B Webb

Webb med b2b funktioner som är direkt kopplad till affärssystemet, utan mellanhänder.

Matchning mot inköp

Fakturamatchning mot era inköp.

Wholesale reborn

Från grunden utvecklat för hantering av stora mängder information och transaktioner över flera lagerställen. Byggt för verksamheter i en komplex IT-miljö.

Resultatförbättring

Omni – ökad försäljning via flera kanaler och olika butiker eller lagerställen.

Effektivt

Snabb tillgång till information.

Integrerat

Möjlighet till inbyggd, webbaserad e-handelslösning med inloggning för kunder eller andra samarbetspartners.

Automatiserat

EDI och PIM – färre fel och mindre manuellt arbete. Effektiv hantering av stora mängder produktdata.

Affärssystem grossist, affärssystem bygghandel, affärssystem järnhandel

Utvecklat för retail

Av retail

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften inom svensk handel. Och dessutom utmana de stora IT-företagen och deras affärssystem, tekniskt såväl som ekonomiskt.


Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, modulbaserat system.

Kontakta oss redan idag!

Sven Wallgren

Telefon 010 27 27 395
E-post sven.wallgren@genesis.se