iFenix affärssystem - även i surfplattan

Affärssystem för franchisekedjor

Det optimala affärssystemet för frivillig- och franchisekedjor. Spara tid och tjäna mer pengar

Molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat, för franchiseföretag. En verktygslåda med funktioner och stöd för detaljstyrning av verksamhetens centrala miljö. Allt helintegrerat med medlemsföretagens system

iFenix affärssystem för franchise

Vår leverans - iFenix affärssystem

Vår kompletta systemlösning för större företag och kedjestrukturer omfattar hela den ryggrad som krävs för att på ett säkert och tillförlitligt sätt tillhandahålla all den funktionalitet och data som krävs för er verksamhet, både idag och i framtiden. iFenix innefattar ERP, E-Handel och POS.

Förenklat så kan en leverans omfatta tre huvudområden: Central administration, lokal funktionalitet samt e-handel.


Central administration

Central administration (av exempelvis masterdata, prissättning och kampanj, beslutsstöd/analys, orderhantering och varuflöden) för flera företag inom en eller flera kedjor.

Lokal funktionalitet

Lokal funktionalitet (exempelvis försäljning, inköp, lager, mobila enheter och Kassa/POS) för enskilt företag, butik eller medlemsföretag.

E-handel

Leverans av E-Handel. Antingen central eller i decentraliserad form. Där varje företag, butik eller medlemsföretag administrerar sin egen E-Handel.


Vi levererar därmed inte bara en systemlösning för det enskilda företaget eller butiken, utan ett arbetssätt och en plattform för stora företag och kedjor där administration minimeras och fokus kan riktas mot kundupplevelser och försäljningsdrivande aktiviteter. Det i kombination med bättre styrning och kontroll hjälper både kedjan och den lokala handlaren till högre lönsamhet.

Med iFenix får ni som kund möjlighet till den flexibilitet som behövs idag och imorgon. Att kunna addera/ta bort kassor beroende av säsong/efterfrågan eller att snabbt kunna öppna nya butiker eller försäljningskanaler är viktiga aspekter för kunden inom dagens handel. En möjlighet att möta kunden där kunden är oavsett tid och plats.

Varför ska jag välja iFenix affärssystem?

Alltid säkerhet i fokus

  • All drift sker i vårt i egna datacenter
  • Vi har kontroll från ”ax till limpa” med drift, utveckling och support.
  • Byggt från grunden och molnbaserat sedan 2011.

Oavsett om man är ett fristående företag eller en kedja så ställer dagens förutsättningar avseende datasäkerhet väldigt höga krav. Riskerna för intrång ökar med antalet kopplingar in i företaget.

Vår filosofi är därför att samla så många som möjligt av de verksamhetskritiska funktionerna och dess data inom ett och samma system där vi kan bygga väldigt omfattande säkerhet.

Masterdata och transaktioner i ett system

Idag behöver de flesta företag både kunna lagra och löpande hantera stora mängder masterdata (produkter, leverantörer och kunder).

Vi är vana att inte bara hantera stora datamängder utan även att göra den sökbar på ett enkelt sätt för användarna.

Stora mängder masterdata i kombination med försäljning innebär i regel också många transaktioner och statistik som ska hanteras över tid, samt vid behov integreras mot andra system – något vi har lång vana av att hantera.

E-handel och ERP i ett

iFenix har en unik leverans där vi levererar ERP, POS och E-Handel totalintegrerat. Vilket innebär att ni som användare alltid jobbar i ett och samma gränssnitt, oavsett vilken kanal ni administrerar.

Integration

Parallellt med vår filosofi så förstår vi vikten av att kunna integrera mot andra system. Vi har erfarenhet av en mängd direktintegrationer mot utvalda system för de kunder som ställer specifika krav. I andra fall rekommenderar vi att man nyttjar ett av våra befintliga, väl dokumenterade, REST-API:er.

Varför ska jag välja Genesis IT?

En ledande leverantör

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Vår egenutvecklade plattform, iFenix, möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv drift av både butiker & butikskedjor.

iFenix är ett komplett abonnemangsbaserat och molnbaserat systemstöd för både enskilda företag och företag i kedjestrukturer. Systemet omfattar affärssystemsfunktioner (ERP) med avancerad masterdata-hantering, mobilitet, ekonomifunktioner och beslutstöd. iFenix är i grunden utvecklat för företag i kedjestruktur och har omfattande funktionalitet för franchiseföretag, både medlemmar och den centrala organisationen

En erfaren leverantör

Bolaget grundades 1998 som en utav Sveriges första leverantörer av s.k. ASP-tjänster.

Redan i slutet av 90-talet levererade vi en s.k. fjärrskrivbordslösning, World Wide Desktop, som gjorde det möjligt för användaren att arbeta vid sin skärm utan att behöva ha all datakraft på sin dator lokalt. Grunden till verksamheten startades dock redan 1979.

Med vårt senaste system iFenix knyter vi ihop säcken av kunskap som vi samlat på oss under åren. Ifrån våra serverhallar i Luleå levererar vi en kraftfull, molnbaserad lösning utan beroende av lokal hårdvara i en modern driftsmiljö.

En långsiktig och stark leverantör

  • Agerar alltid långsiktigt
  • Stark ägare och stabil ekonomi. Senast 13 åren har Genesis IT AAA i kreditvärdighet.
  • Engagerade medarbetare
  • Förståelse för kundens verksamhet
  • Egenutvecklat affärssystem för bolag i kedjestruktur
  • Lång erfarenhet av leverans till butikskedjor
  • Centrala och/eller decentraliserade lösningar för E-Handel i kedjor

Mer om iFenix affärssystem

Masterdata

Effektiv och modern produktdatabas som hanterar stora mängder produktinformation och transaktioner.

EDI

Stöd för flertalet dokumenttyper.

PIM

Hantering av bilder och produktdatablad.

Kampanjer

Centrala kampanjer med styrning av produkt, kampanjdatum och pris.

POS/mPOS

Integrerad POS/kassa samt möjlighet till mobil kassa (mPOS).

Inköp & lager

Effektiva och kostnadsbesparande inköp kombinerat med total kontroll över varuflödet.

Punch Out

Integrationer till inköpssystem. Gör inköp direkt i iFenix

Genomfakturering

Elektronisk genomfakturering i er organisation.

Komplett franchisefunktionalitet

Från grunden utvecklat för kedjeföretag med verksamhet i en komplex IT-miljö.

Resultatförbättring

Omni – ökad försäljning via flera kanaler, butiker samt lagerställen.

Optimerat

Analys med heatmaps som visar försäljning fördelat över butikens ytor.

Priser och kampanjer

Avancerat stöd för prissättning och kampanj för både huvudkontor och butik.

Automatiserat

EDI och PIM – färre fel och mindre manuellt arbete. Effektiv hantering av stora mängder produktdata.xt.

Affärssystem grossist, affärssystem bygghandel, affärssystem järnhandel

Utvecklat för franchisekedjor

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften inom svensk franchise. Samt utmana de stora it-företagen och deras affärssystem, tekniskt såväl som ekonomiskt.


Utvecklat för frivillig fackhandel

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem utvecklat för frivillig fackhandel.

”Vi vet att franchise som affärskoncept ställer höga krav på ett företags struktur och organisation. Såväl IT-Infrastruktur, informationssystem och personal behöver fungera friktionsfritt. iFenix ERP är ett komplett affärssystem för franchisekedjor, med kapacitet att lösa de specifika krav ni som franchisekedja kan tänkas ha. iFenix är ett affärssytem i grunden utvecklat för franchise och frivillig fackhandel.”

Vi är utvald leverantör till bland annat Mestergruppen. Med XL-Bygg, Bolist och Järnia.

Kontakta oss redan idag!

Sven Wallgren

Telefon 010 27 27 395
E-post sven.wallgren@genesis.se