Styrelse

Home / Om Genesis IT  / Styrelse

Anna Flink

Styrelseordförande

Anna Flink är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet som både företagsledare, styrelsemedlem och ordförande inom sågverksindustrin, skog- och  industrifastighetsbranschen, byggvaruhandel, flygtransporter, IT, hotell och restaurang samt friskoleverksamhet.

Styrelseordförande sedan 2007-01-26
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Eget innehav i Genesis IT: Nej
Närståendes innehav i Genesis IT: 6 073 966 aktier *

Övriga bolagsengagemang:
Stenvalls Trä AB, Ordförande
XL- BYGG Stenvalls AB, Ordförande
S Fastigheter i Luleå AB, Ordförande
Kallax Flyg AB, Ordförande
Klubbgärdet Fastighets AB, Ordförande
Stenvalls Skogar AB, Ordförande
Sågedet Fastighets AB, Ordförande
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Öster AB, Ordförande
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Norr AB, Ordförande
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Väster AB, Ordförande
Sågenergi i Sikfors AB, Ledamot
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, Ledamot
Burträsk Järn & Färg AB, Ordförande

* Anna Flink är delägare i Stenvalls Trä AB som innehar 6 173 966 aktier i Genesis IT

Tommy Flink

Styrelseledamot & VD

Tommy Flink är VD och grundare av Genesis IT AB. Tommy har en lång erfarenhet som både VD och styrelsemedlem inom IT-branschen. Utöver att ha varit med och grundat Genesis IT har han även varit ägare och utvecklare av FDT-Konsult AB åren 1990-1998 samt ägare och programmerare i Flinks Datateknik 1979-1990.

Styrelseledamot sedan 1999-11-12
VD sedan 2002-11-26
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Eget innehav i Genesis IT: Nej
Närståendes innehav i Genesis IT: 6 173 966 **

Övriga bolagsengagemang:
S Fastigheter i Luleå AB, Ledamot, VD
Itara AB, Ledamot
Itara HB, Bolagsman

**Tommy Flink är gift med Anna Flink

Pär-Ola Gustavsson

Styrelseledamot

Pär-Ola jobbar idag som CFO på Monitor ERP System AB, vars verksamhet är utveckling av affärssystem med inriktning mot tillverkande industri. Monitor är sedan något år tillbaka en av Genesis IT’s större aktieägare. Pär-Ola är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Umeå och har mångårig erfarenhet från strategisk rådgivning och konsultationer till små- och medelstora företag genom sin tidigare roll som auktoriserad revisor på PwC.

Styrelseledamot sedan 2019-05-20
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja (Med större aktieägare avses enligt Svensk kod för bolagsstyrning ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.)
Eget innehav i Genesis IT: 10 800 aktier
Närståendes innehav i Genesis IT: 921 000 aktier (via bolag)

Övriga bolagsengagemang:
Monitor ERP System AB CFO, Styrelsesuppleant
HHK Innovation AB, Ledamot
Ola Carra Consulting AB, Ledamot
Nordic Smart Track AB, Ledamot
S Fastigheter i Luleå AB, Ledamot

Rick Abrahamsson

Styrelseledamot

Rick är utbildad energiingenjör och har en lång erfarenhet av internationell affärsutveckling, försäljning och marknadsföring.

Styrelseledamot sedan 2003-12-18
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Eget innehav i Genesis IT: Nej
Närståendes innehav i Genesis IT: 4500 aktier

Övriga bolagsengagemang:
Bastubackens Incentive & Spa Sweden AB, Ledamot
Fjällämmeln AB, Ledamot
S Fastigheter i Luleå AB, Ledamot

Hans Andersson

Styrelseledamot

Hans Andersson är advokat med Jur kand examen vid Uppsala Universitet.

Arbetat sedan år 2000 på Advokatbyrån Kaiding. Huvudinriktning är affärsjuridik och att vara processförare i civilrättsliga tvister. Har varit utsedd expert vid ett antal statliga lagutredningar, nu senast utredningen om ny lag och företagsrekonstruktionen (SOU 2021:12). Är sedan ett antal år tillbaka ordförande för Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige, en intresseorganisation med ca 400 medlemmar, och är Advokatsamfundets representant i Kronofogdemyndighetens insynsråd. Har ett rättsvetenskapligt intresse och har bl.a. publicerat artiklar i Juridisk Tidskrift och Svensk Juristtidning.

Styrelseledamot sedan 2022-05-05
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Eget innehav i Genesis IT: Nej
Närståendes innehav i Genesis IT: Nej

Hans Anderssons uppdrag i andra företag:

G 27 fastigheter i Piteå AB – Styrelseledamot
Advokat Hans Ture Andersson Holding AB – Styrelseledamot
Advokatbyrån Gnidiak AB – Styrelseledamot
Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige – Ordförande
Advokatbyrån Kaiding AB – Styrelseledamot och verkställande direktör
Advokatbyrån Håkan Kjellgren AB – Styrelsesuppleant

Sven Wallgren

Styrelsesuppleant

Sven arbetar idag som försäljningschef på Genesis IT AB. Sven är en av grundarna till bolaget och har före det varit ägare och VD i FDT AB. Sven har en snart 40-årig erfarenhet av försäljnings- och ledningsfrågor från IT-branschen och har bland annat verkat som ledare inom Visma Retail och CGI.

Styrelsesuppleant sedan 2023-05-05

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Eget innehav i Genesis IT: Nej

Närståendes innehav i Genesis IT: Nej

Övriga bolagsengagemang:
Camevo AB Ledamot

Ludvig Flink

Styrelsesuppleant

Ludvig Flink är utvecklingschef i Genesis IT AB. Ludvig är uppvuxen i ett familjeföretag och började med IT som mycket ung, han har arbetat med serverdrift, programmering och systemering under en längre tid innan han tillsattes som utvecklingschef.

Styrelsesuppleant sedan 2023-05-11

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Eget innehav i Genesis IT: Nej

Närståendes innehav i Genesis IT: 6 173 966 aktier ***

Övriga bolagsengagemang:
Ludvig Flink har inga uppdrag i andra företag

***Ludvig Flink är son till Tommy & Anna Flink