Styrelse

Home / Om Genesis IT  / Styrelse

Anna Flink

Styrelseordförande

Anna Flink är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet som både företagsledare, styrelsemedlem och ordförande inom sågverksindustrin, skog- och  industrifastighetsbranschen, byggvaruhandel, flygtransporter, IT, hotell och restaurang samt friskoleverksamhet.

Övriga bolagsengagemang:
Stenvalls Trä AB, Ordförande
XL- BYGG Stenvalls AB, Ordförande
S Fastigheter i Luleå AB, Ordförande
Kallax Flyg AB, Ordförande
Klubbgärdet Fastighets AB, Ordförande
Stenvalls Skogar AB, Ordförande
Sågedet Fastighets AB, Ordförande
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Öster AB, Ordförande
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Norr AB, Ordförande
Fastighetsförvaltning Klubbgärdet Väster AB, Ordförande
Sågenergi i Sikfors AB, Ledamot
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, Ledamot
Burträsk Järn & Färg AB, Ordförande

Tommy Flink

Styrelseledamot & VD

Tommy Flink är VD och grundare av Genesis IT AB. Tommy har en lång erfarenhet som både VD och styrelsemedlem inom IT-branschen. Utöver att ha varit med och grundat Genesis IT har han även varit ägare och utvecklare av FDT-Konsult AB åren 1990-1998 samt ägare och programmerare i Flinks Datateknik 1979-1990.

Övriga bolagsengagemang:
S Fastigheter i Luleå AB, Ledamot, VD
Itara AB, Ledamot
Itara HB, Bolagsman

Sven Wallgren

Sven Wallgren

Styrelseledamot

Sven arbetar idag som försäljningschef på Genesis IT AB. Sven är en av grundarna till bolaget och har före det varit ägare och VD i FDT AB. Sven har en snart 40-årig erfarenhet av försäljnings- och ledningsfrågor från IT-branschen och har bland annat verkat som ledare inom Visma Retail och CGI.

Övriga bolagsengagemang:
Camevo AB Ledamot

Ludvig Flink

Ludvig Flink

Styrelseledamot

Ludvig Flink är utvecklingschef i Genesis IT AB. Ludvig är uppvuxen i ett familjeföretag och började med IT som mycket ung, han har arbetat med serverdrift, programmering och systemering under en längre tid innan han tillsattes som utvecklingschef.

Folke Stenvall

Styrelsesuppleant

Folke Stenvall är VD för Stenvalls Trä och har en lång erfarenhet av produktions- och produktoptimering, skog, trämarknad samt som företagsledare inom sågverksindustrin.

Sven Stenvall

Styrelsesuppleant

Sven Stenvall är teknisk chef för Stenvalls Trä AB och VD för Kallax Flyg AB. Sven har en lång erfarenhet som företagsledare inom sågverksindustrin och flygbranschen.