Spridningsemissionen i Genesis IT är avslutad – bolaget tillförs cirka 20 Mkr och 1 000 nya aktieägare

Home / Pressmeddelanden / Spridningsemissionen i Genesis IT är avslutad – bolaget tillförs cirka 20 Mkr och 1 000 nya aktieägare

I den avslutade spridningsemissionen i Genesis IT AB (publ) tecknades cirka 460 000 aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om 92 procent. Bolaget tillförs genom spridningsemissionen cirka 1 000 nya aktieägare och erhåller cirka 21 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 45,6 kr per aktie, vilket är 8 procent lägre än den volymvägda snittkursen under teckningsperioden 8 – 22 mars 2017.

Syftet med emissionen var att öka antalet aktieägare i Genesis IT och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och för att öka den finansiella beredskapen inför framtida tillväxt.

– Vi är glada över intresset från investerarna och det är med stolthet som jag välkomnar cirka 1 000 nya aktieägare i Genesis IT. Likviden från emissionen stärker vår redan stabila finansiella ställning och möjliggör en fortsatt hög takt i vår tillväxtplan, säger Tommy Flink, VD för Genesis IT.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 9 959 150 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget till 995 915 kr.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 1 200 000 kr.

Om Genesis IT AB

Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- och verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar. Bolagets mest attraktiva tjänst i dess produktportfölj är iFenix, en egenutvecklad och molnbaserad affärsystemslösning med komplett IT-stöd för dess användare. Bolaget är publikt & noterat på Aktietorget där dess aktie handlas under kortnamnet GENE. Genesis IT grundades 1998 och har ett 40-tal anställda i Stockholm och Luleå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars.