Halvårsrapport januari – juni 2015
31 augusti 2015

Läs och ladda ner hela rapporten här.

Läs mer
Årsstämmokommuniké
13 maj 2015

Genesis IT AB (publ) har per den 13 maj 2015 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet

Läs mer
Kallelse till årsstämma
13 april 2015

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015, kl. 10.00 på Genesis-IT AB,

Läs mer