Genesis IT får fortsatt förtroende från Kesko / K-Bygg

Home / Pressmeddelanden / Genesis IT får fortsatt förtroende från Kesko / K-Bygg

Som en följd av Keskos förvärv av Fresks Group har Genesis IT kommit överens med K-Bygg (fd Fresks Group) om ett nytt avtal för de sex butiker som sedan tidigare nyttjar affärssystemet iFenix.

Avtalet sträcker sig över två år och omfattar leverans av iFenix och tillhörande central funktionalitet för sex butiker inom K-Bygg och som ingår i Keskos förvärv.

– ”Vi är väldigt stolta över det fortsatta förtroendet för iFenix och den leverans vi gör för K-Bygg, inte minst då det påvisar den konkurrenskraft vår helhetslösning erbjuder. Genom att fortsätta leverera iFenix och närliggande funktionalitet har vi stärkt samarbetet vilket skapar rätt förutsättningar för långsiktighet”, säger Patrik Liljegren, Marknads- och informationschef på Genesis IT.

– ”Vi är mycket nöjda med den systemlösning Genesis IT tillhandahåller med iFenix och för oss är det viktigt att säkerställa fortsatt effektiv funktionalitet och drift för dessa sex butiker”, säger Leif Lindholm, COO på K-Bygg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311