Information om ägarförändringar i Genesis IT AB

Home / Pressmeddelanden / Information om ägarförändringar i Genesis IT AB

Genesis IT AB (publ) har informerats av Monitor ERP System AB att Monitor ERP System AB har förvärvat aktier i Genesis IT AB.

Efter förvärvet har Monitor ERP System AB ett aktieinnehav som motsvarar 5,02 % av samtliga aktier och röster i Genesis IT AB. Andel av samtliga aktier och röster före transaktionen uppgick till 3,01 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311