Styrelseledamot avslutar sitt uppdrag

Home / Pressmeddelanden / Styrelseledamot avslutar sitt uppdrag

Genesis IT AB (publ) meddelar att Mikael Hjorth lämnar uppdraget som ledamot i bolagets styrelse. 

Mikael Hjorth lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot för att fokusera på andra uppdrag. Mikael har ingått i styrelsen sedan 2007 och har med sitt arbete och engagemang varit en stor tillgång för bolaget.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Val av eventuell ersättare för Mikael Hjorth kommer äga rum på nästkommande årsstämma.

Genesis IT:s styrelse består därmed av följande personer:

Anna Flink, styrelseordförande
Bert Larsson, styrelseledamot
Rick Abrahamsson, styrelseledamot
Tommy Flink, styrelseledamot
Patrik Liljegren, styrelsesuppleant
Folke Stenvall, styrelsesuppleant

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311