Genesis IT stärker samarbetet med Max Garden AB

Home / Pressmeddelanden / Genesis IT stärker samarbetet med Max Garden AB

Genesis IT och Max Garden AB har förlängt det ramavtal som tecknades i december 2016 avseende affärssystemet iFenix. Det nya avtalet, som sträcker sig till 2022, innefattar nu även leverans av iFenix till butiker inom Tvåhjulsmästarna – en av Sveriges största fristående cykelkedjor. Genesis IT levererar sedan tidigare iFenix till QC Trädgårdsexperten som ingår i Max Garden AB.

Tvåhjulsmästarna består av ett 50-tal butiker över hela Sverige. Butikerna ingår sedan 1 september 2018 i Max Garden AB och bildar, vid sidan av QC Trädgårdsexperten, en separat butikskedja under Max Garden AB.

Avtalet innebär att Genesis IT kommer att leverera centrala funktioner för att stödja Max Garden med administration av Tvåhjulsmästarna och QC Trädgårdsexperten. Avtalet innebär vidare att fristående butiker inom Tvåhjulsmästarna och QC Trädgårdsexperten kan välja att använda iFenix som affärssystem. Prissättningen är baserad dels på en fast avgift, samt en rörlig avgift som är beroende på antalet anslutna butiker och övriga tillvalda tjänster.

”Vi är stolta över att Max Garden valt att förlänga och fördjupa samarbetet med oss. Att leverera iFenix till en så välkänd och etablerad aktör som Max Garden är ett starkt bevis på att vi erbjuder stort värde för bolag med kedjestruktur. Det är också glädjande att de stora investeringar vi gjort de senaste åren inom produktutveckling och marknadsföring ger resultat”, säger Patrik Liljegren, Marknads- och informationschef på Genesis IT.

”Vi är nöjda över att ha tecknat detta fördjupade avtal med Genesis IT. Under den period vi använt iFenix för QC Trädgårdsexperten har vi övertygats om helhetslösningen, funktionaliteten och kostnadseffektiviteten som Genesis IT erbjuder. För oss är det självklart att även Tvåhjulsmästarna ska få ta del av samma centrala affärssystem”, säger Anders Sundqvist, VD på Max Garden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober.