Styrelsesuppleant avslutar på egen begäran sitt uppdrag

Home / Pressmeddelanden / Styrelsesuppleant avslutar på egen begäran sitt uppdrag

Genesis IT AB (publ) meddelar att Karin Eriksson lämnar uppdraget som suppleant i bolagets styrelse.

Karin Eriksson har idag informerat styrelsens ordförande om sitt beslut att utträda ur bolagets styrelse.

Genesis IT:s styrelse består därmed av följande personer:
Anna Flink, styrelseordförande
Bert Larsson, styrelseledamot
Mikael Hjorth, styrelseledamot
Rick Abrahamsson, styrelseledamot
Tommy Flink, styrelseledamot
Patrik Liljegren, styrelsesuppleant
Folke Stenvall, styrelsesuppleant

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311