Kallelse till årsstämma
13 april 2016

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016, kl. 10.00 på Genesis-IT AB,

Läs mer
Genesis IT nominerade till årets tillväxtföretag
18 mars 2016

Genesis IT är ett av tre nominerade företag till priset som årets tillväxtföretag 2016 av Luleå Näringsliv. För mer information,

Läs mer
Bokslutskommuniké 2015
26 februari 2016

Läs och ladda ner hela rapporten här.

Läs mer
Delårsrapport januari – september 2015
27 november 2015

Läs och ladda ner hela rapporten här.

Läs mer
Halvårsrapport januari – juni 2015
31 augusti 2015

Läs och ladda ner hela rapporten här.

Läs mer
Årsstämmokommuniké
13 maj 2015

Genesis IT AB (publ) har per den 13 maj 2015 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet

Läs mer
Kallelse till årsstämma
13 april 2015

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015, kl. 10.00 på Genesis-IT AB,

Läs mer