Nyheter & Pressmeddelanden

Home / Nyheter & Pressmeddelanden
Genesis IT genomför spridningsemission
7 mars 2017

Styrelsen i Genesis IT AB (publ) (”Genesis” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 13 februari

Läs mer
Genesis IT och DataPolarna träffar avtal om att inleda unikt samarbete för träproduktionsbranschen
6 mars 2017

Genesis IT AB och DataPolarna AB har träffat avtal om att inleda ett unikt samarbete och tillsammans kunna leverera en

Läs mer
Bokslutskommuniké 2016
28 februari 2017

Läs och ladda ner rapporten här.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma i Genesis IT AB (publ)
13 februari 2017

Genesis IT AB (publ) har idag, den 13 februari 2017, hållit extra bolagsstämma. Vid bolagsstämman fattades beslut om att bemyndiga

Läs mer
Kompletterande information inför bolagsstämma
23 januari 2017

Som tidigare kommunicerats föreslår styrelsen i Genesis IT AB (publ) att styrelsen på kommande bolagsstämma bemyndigas att besluta om nyemission

Läs mer
Kallelse till extra bolagsstämma
2 januari 2017

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 februari 2017, kl. 10.00 på Genesis-IT

Läs mer
Genesis IT utser Patrik Liljegren till informations- och marknadschef
2 januari 2017

Som ett led i att stärka och utveckla bolagets kommunikation mot både marknad, aktieägare och övriga intressenter har Patrik Liljegren

Läs mer
Avtal med Max Garden/QC Trädgårdsexperten
13 december 2016

Genesis IT tecknar avtal med Max Garden/QC Trädgårdsexperten Genesis IT och Max Garden har tecknat ramavtal avseende affärssystemet iFenix. Avtalet

Läs mer
Delårsrapport januari – september 2016
29 november 2016

Läs och ladda ner hela rapporten här.

Läs mer
Halvårsrapport januari – juni 2016
30 augusti 2016

Läs och ladda ner rapporten här.

Läs mer