Genesis IT utser Patrik Liljegren till informations- och marknadschef

Home / Pressmeddelanden / Genesis IT utser Patrik Liljegren till informations- och marknadschef

Som ett led i att stärka och utveckla bolagets kommunikation mot både marknad, aktieägare och övriga intressenter har Patrik Liljegren utsetts till informations- och marknadschef för Genesis IT.

Patrik Liljegren (36), leder sedan tidigare bolagets verksamhet i Stockholm med fokus på försäljning, kundrelationer och leverans av affärssystemet iFenix. Han ingår i bolagets ledningsgrupp och kommer i sin nya roll att ansvara för marknads- och kommunikationsfrågor.

– Omvärlden har med jämna mellanrum uttryckt önskemål om en mer närvarande och frekvent kommunikation från bolaget, det är något vi har hörsammat och det känns både intressant och utmanande att få jobba med de här frågorna, kommenterar Patrik Liljegren.

Patrik Liljegren kommer att rapportera direkt till bolagets VD Tommy Flink och tillträder sin nya befattning den 1 januari 2017.