Nyheter & Pressmeddelanden

Home / Nyheter & Pressmeddelanden
Årsredovisning 2016
13 april 2017

Läs och ladda ner årsredovisningen här.

Läs mer
Kallelse till årsstämma
13 april 2017

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, kl. 10.00 på Genesis-IT AB,

Läs mer
Genesis IT förvärvar huvudkontor och serverhallar i Luleå
30 mars 2017

Genesis IT köper fastighetsbolaget som inrymmer huvudkontor och primär serverhall samt den lokal som ger plats åt bolagets sekundära serverhall

Läs mer
Spridningsemissionen i Genesis IT är avslutad – bolaget tillförs cirka 20 Mkr och 1 000 nya aktieägare
24 mars 2017

I den avslutade spridningsemissionen i Genesis IT AB (publ) tecknades cirka 460 000 aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om 92

Läs mer
Publicering av informationsmemorandum
8 mars 2017

Genesis IT AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av den spridningsemission som Bolaget genomför med teckningstid 8-22 mars 2017.

Läs mer
Genesis IT genomför spridningsemission
7 mars 2017

Styrelsen i Genesis IT AB (publ) (”Genesis” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 13 februari

Läs mer
Genesis IT och DataPolarna träffar avtal om att inleda unikt samarbete för träproduktionsbranschen
6 mars 2017

Genesis IT AB och DataPolarna AB har träffat avtal om att inleda ett unikt samarbete och tillsammans kunna leverera en

Läs mer
Bokslutskommuniké 2016-12-31
28 februari 2017

Läs och ladda ner rapporten här.

Läs mer
Kommuniké från extra bolagsstämma i Genesis IT AB (publ)
13 februari 2017

Genesis IT AB (publ) har idag, den 13 februari 2017, hållit extra bolagsstämma. Vid bolagsstämman fattades beslut om att bemyndiga

Läs mer
Kompletterande information inför bolagsstämma
23 januari 2017

Som tidigare kommunicerats föreslår styrelsen i Genesis IT AB (publ) att styrelsen på kommande bolagsstämma bemyndigas att besluta om nyemission

Läs mer