Sista dag för handel i Genesis IT ABs aktie inklusive utdelning: 5 maj 2022

Home / Nyheter / Sista dag för handel i Genesis IT ABs aktie inklusive utdelning: 5 maj 2022

Beslutar årsstämman den 5 maj 2022 att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag om utdelning kommer avstämningsdag för utdelning att vara 9 maj 2022 med utbetalningsdag 12 maj 2022. Detta skulle innebära att sista dag för handel i Genesis aktie inklusive utdelning är 5 maj 2022 och att aktien handlas exklusive utdelning från och med 6 maj 2022.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010-27 27 200

    Posted in: Nyheter