Bokslutskommuniké 2019
28 februari 2020

Här kan du läsa och ladda ner bokslutkommuniké för 2019.

Läs mer
Genesis IT inleder förhandling om förlängning av avtal med XL-BYGG inför upphörande i slutet av 2020
18 december 2019

Genesis IT AB tillhandahåller sedan 2012 affärssystemet iFenix till bygghandelskedjan XL-BYGG AB, en unik och kundanpassad lösning som svarar mot

Läs mer
Delårsrapport januari – september 2019
29 november 2019

Läs nyhet på Spotlight Stock Market. Läs rapport i pdf-format.

Läs mer
Halvårsrapport januari – juni 2019
30 augusti 2019

Läs nyhet på Spotlight Stock Market. Läs rapport i pdf-format.

Läs mer
Genesis IT får fortsatt förtroende från Kesko / K-Bygg
1 juli 2019

Som en följd av Keskos förvärv av Fresks Group har Genesis IT kommit överens med K-Bygg (fd Fresks Group) om

Läs mer
Information om ägarförändringar i Genesis IT AB
14 juni 2019

Genesis IT AB (publ) har informerats av Monitor ERP System AB att Monitor ERP System AB har förvärvat aktier i Genesis

Läs mer
Delårsrapport januari – mars 2019
28 maj 2019

Här kan du läsa och ladda ner rapporten.

Läs mer
Årsstämmokommuniké
9 maj 2019

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 9 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2018.

Läs mer
Årsredovisning 2018
11 april 2019

Läs och ladda ner årsredovisningen här.

Läs mer
Kallelse till årsstämma
9 april 2019

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdag den 9 maj 2019, kl. 13.00 på Genesis-IT AB,

Läs mer