Delårsrapport januari – mars 2019
28 maj 2019

Här kan du läsa och ladda ner rapporten.

Läs mer
Årsstämmokommuniké
9 maj 2019

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 9 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2018.

Läs mer
Årsredovisning 2018
11 april 2019

Läs och ladda ner årsredovisningen här.

Läs mer
Kallelse till årsstämma
9 april 2019

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdag den 9 maj 2019, kl. 13.00 på Genesis-IT AB,

Läs mer
Bokslutskommuniké 2018
28 februari 2019

Här kan du läsa och ladda ner bokslutskommunikén.

Läs mer
Delårsrapport januari – september 2018
29 november 2018

Här kan du läsa och ladda ner rapporten.

Läs mer
Styrelseledamot avslutar sitt uppdrag
22 oktober 2018

Genesis IT AB (publ) meddelar att Mikael Hjorth lämnar uppdraget som ledamot i bolagets styrelse.  Mikael Hjorth lämnar sitt uppdrag

Läs mer
Genesis IT stärker samarbetet med Max Garden AB
2 oktober 2018

Genesis IT och Max Garden AB har förlängt det ramavtal som tecknades i december 2016 avseende affärssystemet iFenix. Det nya

Läs mer
Halvårsrapport januari – juni 2018
31 augusti 2018

Läs och ladda ner rapporten här.

Läs mer
Genesis IT tecknar nytt avtal med XL-BYGG AB
27 augusti 2018

Genesis IT AB tillhandahåller sedan 2012 affärssystemet iFenix till bygghandelskedjan XL-BYGG AB, en unik och kundanpassad lösning som svarar mot

Läs mer