Max Garden förlänger samarbetet med Genesis IT avseende iFenix affärssystem

Home / Nyheter / Max Garden förlänger samarbetet med Genesis IT avseende iFenix affärssystem

Max Garden, administrativt bolag för två av Sveriges största servande fackhandelskedjor, Tvåhjulsmästarna samt QC Trädgårdsexperten, har förlängt sitt samarbete med Genesis IT genom att teckna ett nytt ramavtal avseende iFenix affärssystem. Det nya ramavtalet löper över 5 år och sträcker sig fram till och med 2026. Ett ramavtal innehåller inga garanterade volymer men med dagens leveransvolym uppskattar vi dess värde till ca 25 MSEK över en femårsperiod.

– Vi är naturligtvis jätteglada över att få fortsatt förtroende att leverera till Max Garden. Vi har en lång relation och med det nya avtalet har vi naturligtvis en förhoppning om att vi genom ett gemensamt arbete ska få ännu fler butiker att ansluta sig, säger Sven Wallgren, Försäljningschef för Genesis IT.

– Det känns bra att vi tillsammans med Genesis IT kan fortsätta med den utveckling av både teknik- och organisation som vi gjort de senaste åren. Vi hoppas givetvis kunna bredda användandet av iFenix för att på så sätt nå fler kedjegemensamma vinster, säger Anders Sundqvist, VD för Max Garden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 200

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-01.

Om Genesis IT AB

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.
Bolagets egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Huvudprodukten, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

    Posted in: Nyheter