Stenvalls Trä höjer budet på Genesis IT

Home / Pressmeddelanden / Stenvalls Trä höjer budet på Genesis IT

Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) offentliggjorde den 8 juni 2023 ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Genesis IT AB (publ) (“Genesis” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Genesis till Stenvalls (“Erbjudandet”). Efter att budkommittén rekommenderat aktieägarna att inte acceptera det offentliga uppköpserbjudandet har Stenvalls Trä per den 24 augusti 2023 lämnat ett nytt bud.

För att ta del av tillägg till erbjudandehandling, vänligen besök Stenvalls hemsida.

https://www.stenvalls.se/nyheter-press/