Uppköpserbjudande

Home / Pressmeddelanden / Uppköpserbjudande

”Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) har den 8 juni 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Genesis IT AB (publ) (“Genesis” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Genesis till Stenvalls (“Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 21 juli 2023 och avslutas omkring den 7 september 2023. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.”

Här kan du ta del av det fullständiga erbjudandet (.pdf).