Flaggningsmeddelande

Home / Nyheter / Flaggningsmeddelande

Genesis IT AB (publ) meddelar härmed att Jens Kristian Jepsen passerat flaggningsgränsen om 5% genom köp av 10 398 aktier.

Jens Kristian Jepsen (privat och genom hans bolag Revisionsfirmaet Jens Kristian Jepsen ApS) innehade före köp 497 170 aktier, motsvarande 4,99% av röster och kapital i Genesis IT AB (publ). Efter köp uppgår innehavet till 507 568 aktier, motsvarande 5,1% av röster och kapital i Genesis IT AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)
Sven Wallgren, Informationsansvarig
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010- 27 27 216

    Posted in: Nyheter