Pressmeddelande – slutligt utfall av uppköpserbjudande

Home / Pressmeddelanden / Pressmeddelande – slutligt utfall av uppköpserbjudande

Pressmeddelande avseende slutligt utfall av uppköpserbjudande

Stenvalls Trä AB offentliggör slutligt utfall avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Genesis IT AB (publ)

Läs hela pressmeddelandet här.