Flaggningsmeddelande

Home / Pressmeddelanden / Flaggningsmeddelande

Genesis IT AB (publ) meddelar härmed att Jens Kristian Jepsen privat och genom hans bolag Revisionsfirmaet Jens Kristian Jepsen ApS har passerat flaggningsgränsen om 5% genom försäljning av 523 508 aktier i Genesis IT. Efter försäljning uppgår innehavet till 0 aktier, motsvarande 0% av rösterna och aktiekapitalet i Genesis IT AB (publ).

Informationen är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-28 10:23 CET.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ
Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.