Hållbarhetsrapport 2022

Home / Nyheter / Hållbarhetsrapport 2022

Som en del av koncernen Stenvalls Trä deltar Genesis IT i dess hållbarhetsredovisning.

På sidorna 14-15 hittar du Genesis IT.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

    Posted in: Nyheter