Sista dag för handel i Genesis IT ABs aktie inklusive utdelning: 6 maj 2021

Home / Nyheter / Sista dag för handel i Genesis IT ABs aktie inklusive utdelning: 6 maj 2021

Beslutar årsstämman den 6 maj 2021 att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag om utdelning kommer avstämningsdag för utdelning att vara 10 maj 2021 med utbetalningsdag 14 maj 2021. Detta skulle innebära att sista dag för handel i Genesis aktie inklusive utdelning är 6 maj 2021 och att aktien handlas exklusive utdelning från och med 7 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010-27 27 200

    Posted in: Nyheter