Välkommen till iFenix affärssystem

Information för dig som är ny kund hos oss

Kontaktuppgifter

Under tiden för er implementation av iFenix når ni oss på följande sätt.

Telefon: 010 27 27 205
E-post: uppstart@genesis.se

Patrik Westin - ansvarig för Implementation

Patrik har tidigare jobbat som supporttekniker för iFenix och har således stor erfarenhet av iFenix. Han finns med er under hela implementationsprocessen för att se till att ni får en bra start.

Jessika Bäckström - Säljkoordinator

Jessika är vår ”spindel i nätet” och kommer att följa er under implementationen och därefter ha regelbunden kontakt med er där ni både informeras om ev. nya funktioner som kan vara av intresse samt utvärderar er upplevelse av iFenix.

Jens Printz - Utbildare

Jens har en bakgrund som lärare och rektor och hjälper er med utbildningar under er introduktion. Han kommer även att finnas till hands då ni vill vidareutbilda er i iFenix. Vi rekommenderar minst ett utbildningstillfälle per år för ytterligare fördjupning av systemets användningsområden.

Implementationsprocessen

Under er implementation jobbar vi efter följande milstolpar:

Vecka 0 – Avtal klart
Vecka 1 – Välkomstpaket skickas till er
Vecka 3 – Er iFenix miljö är uppsatt
Vecka 3 – Uppstartsmöte 1
Vecka 4 – Inventering (vid behov)
Vecka 5 – Uppstartsmöte 2
Vecka 6-13 – Utbildningar
Vecka 14 – Förberedande arbete klart
Vecka 15 – Driftstart

Om ni inte redan har valt ut vilka hos er som ska vara med under implementationen är det hög tid att göra det redan nu. Under uppstartsmöte 1 får ni presentera dem för oss.

Era projektmedlemmar
Projektledare och övriga medarbetare som är ansvariga för att aktiviteter utförs, kan även ansvara för t.ex. dokumentation, tester m.m.

Ert projektteam
Utgörs av styrgrupp och referensgrupp. Styrgrupp – de personer som utsetts av er för att styra och bevaka att projektet når målen. Referensgrupp – de personer som utsetts av er att stötta projektledaren och projektmedlemmarna (utan beslutanderätt).

Givetvis kan samma person ha en eller flera roller i projektorganisationen.

iFenix gränssnitt - grunder

I filmen får du en genomgång av grunderna i iFenix användargränssnitt.

Installation av hårdvara

I filmen ovan kan du se hur du kopplar ihop hårdvaran för att komma igång med iFenix kassalösning.

Ladda ner kopplingsschema

Via länkarna nedan kan du ladda ner kopplingsschema för hårdvaran till din kassa.