Aktien

Home / Investerare  / Aktien

För fullständig kursinformation, vänligen besök Spotlight Stock Market.

SPOTLIGHT STOCK MARKET

Genesis IT AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) driver sedan 1998 en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Legalt sett är marknadsplatsen en s k handelsplattform (även kallad MTF). Drift av handelsplattform är en typ av värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och Spotlight Stock Markets verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

Aktienamn: Genesis IT

Kortnamn: GENE

ISIN-kod: SE0000661613

Antal aktier: 9 959 150

Kvotvärde: 0,1 SEK

Handelsstart: 2010-10-11