Aktieägare

Home / Investerare  / Aktieägare
  • Ägarandel (%) **

 

** Ovan angivna ägarandelar är avrundade till närmaste heltal. För exakta siffror, vänligen besök Spotlight Stock Market.

För mer detaljerad information om innehavare av aktier, vänligen vänd er till Euroclear.