Tjäna pengar & spara tid med iFenix

Affärssystemet för svensk handel

Affärssystem för butiker

Full kontroll på butiksflödet. Snabbt igång med traditionell eller mobil kassa.

Affärssystem för butikskedjor

Central styrning och kontroll på information och butiker. Fokus på tidsbesparande funktioner.

Affärssystem för järn- & bygghandel

I grunden byggt för ett komplett affärsstöd till järn- & bygghandel.

Affärssystem för grossister

Full flödeskontroll på varor, lager och information för en eller flera lagerställen.

Kommande händelser

Inget evenemang hittades!

Genesis IT - affärssystem & molntjänster sedan 1998

Genesis IT grundades 1998 och har sedan dess levererat IT-tjänster där innovation, säkerhet & tillförlitlighet varit våra främsta honnörsord.
Vi har lång erfarenhet av drift och utveckling av affärssystem, molntjänster & säkerhetslösningar. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 35 anställda.
Vi har en stark majoritetsägare i Stenvalls Trä koncernen (ca 61%) och besitter en AAA-rating hos Soliditet.

Liggande_CMYK_PC_PMS293_C.EPS

Genesis IT har kollektivavtal och är medlemmar i IT & Telekomföretagen. Vi har en AAA-rating hos Soliditet sedan många år tillbaka.
Vi är vänföretag till Barncancerfonden.