SVT gör avrop på ramavtal avseende iFenix affärssystem

Home / Pressmeddelanden / SVT gör avrop på ramavtal avseende iFenix affärssystem

Efter att ha tecknat ramavtal för uthyrningslösning har SVT gjort ett första avrop som innebär leverans av iFenix affärssystem för digitalisering och hantering av kostymer i början av 2021. 

Leveransen kommer att innefatta såväl tekniska installationer som mobil och stationär kassa som funktioner för masterdata, registreing av hyresobjekt, order m.m. Projektet beräknas starta under juli månad och omfattar även projektledning, systemanpassningar, utbildning och driftstartsstöd.

Efter genomförande och utvärdering av projektet finns möjlighet för SVT att även avropa motsvarande lösning för både möbler och rekvisita. Avtalstiden för det första avropet sträcker sig till 2025-07-31.

 

För ytterligare infomation, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 200

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ