Pressmeddelande – Förslag på förändringar hos Genesis IT:s näst största delägare

Home / Pressmeddelanden / Pressmeddelande – Förslag på förändringar hos Genesis IT:s näst största delägare

Styrelsen hos Genesis IT:s näst största delägare, Byggtrygg AB, servicebolag för ett 80-tal enskilda fackhandlare samlade under varumärket XL-BYGG, har beslutat om att föreslå till sin kommande årsstämma ett samgående med Interpares, Sveriges äldsta frivilliga fackhandelskedja, verksam inom byggmaterialhandel.

Byggtrygg AB ägs av ett 90-tal enskilda fackhandlare med ca 120 försäljningsställen som tillsammans omsätter 6 Mdr SEK. Interpares ägs av ett 50-tal bygghandlare med ca 120 försäljningsställen som tillsammans omsätter 7 Mdr SEK.

Genesis IT är idag leverantör av IT-tjänster till Byggtrygg AB och har påbörjat införandeprojekt av affärs- & verksamhetssystemet iFenix i ett antal XL-BYGG butiker.

Sammanslagningen bedöms på sikt kunna få positiva effekter för Genesis försäljning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis-IT AB (publ.)
Pierre Törnkvist, kommunikations- & platschef
E-post: pierre.tornkvist@genesis.se
Tel: 070 312 58 90