Instruktionsfilmer - ärendehantering

I den här filmen tittar vi på hur du på ett enkelt sätt rapporterar in fel och önskemål med hjälp av iFenix inbyggda funktion för ärendehantering.