Genesis IT förvärvar LITC AB

Home / Pressmeddelanden / Genesis IT förvärvar LITC AB

Genesis IT stärker sin marknadsposition geografiskt, strategiskt och kunskapsmässigt genom att förvärva en majoritet av aktierna i det Stockholmsbaserade bolaget LITC AB.

– Genesis IT och LITC AB har under en längre tid haft ett nära samarbete varför förvärvet kan ses som ett naturligt steg. Vi får en bas i Stockholm, något som kommer att underlätta försäljningen av de produkter & tjänster som Genesis erbjuder. Vi står dessutom i ett mycket intressant skede då vi kommer att utöka produktportföljen under året, något vi givetvis haft i åtanke då vi förvärvat LITC, säger Tommy Flink, VD för Genesis IT AB (publ).

LITC AB levererar kompletta IT-lösningar och stöd för en fungerande IT-miljö. Utöver detta erbjuder bolaget specialistkonsultation för bl.a. ekonomi- & affärssystem. LITC AB hade enligt bokslut för 2012 en omsättning på 6,7 miljoner kronor och 6 anställda.

Förvärvet av bolaget kommer att ske kontant varvid Genesis IT använder sig av den befintliga kassan bolaget förfogar över. Parterna har kommit överens om att inte kommentera köpeskillingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ.)
Pierre Törnkvist, Kommunikationschef
E-post: pierre.tornkvist@genesis.se
Tel: 070 312 58 90