Flaggningsmeddelande i Genesis IT

Home / Nyheter / Flaggningsmeddelande i Genesis IT

Med hänvisning till dagens tidigare meddelande om att Monitor affärssystem utökat sitt innehav i Genesis IT genom köp av 171 000 aktier följer detta flaggningsmeddelande.

Jörgen Persson har efter affären ett totalt ägande uppgående till 996 000 aktier, privat och genom bolag, motsvarande 10% av kapitalet/röstetalet i bolaget.

Före affären uppgick Jörgen Perssons ägande till 825 000 aktier, motsvarande 8,28% av kapitalet/röstetalet i bolaget.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 10%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 200

    Posted in: Nyheter