Årsstämmokommuniké

Home / Okategoriserade / Årsstämmokommuniké

Genesis IT AB (publ) har per den 14 februari 2013 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. De huvudsakliga besluten var:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget, att vinstdisposition skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.

 

Luleå 2013-02-14

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Tommy Flink, VD

E-post: info@genesis.se

Tel: 0920- 27 27 00