Årstämmokommuniké

Home / Årsstämma / Årstämmokommuniké

Genesis IT AB (publ) har per den 12 maj 2016 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

De huvudsakliga besluten var:

Fastställande av resultat- och balansräkning.

Fastställande om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt balansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Omval av styrelseledamöter & suppleanter.

 

Luleå 2016-05-12