Infrastruktur

Säkerhet och tillgänglighet är ledord för oss
Home / iFenix Affärssystem  / Infrastruktur

Vi tar mycket allvarligt på IT-säkerhet. Våra kunder anförtror oss att hantera affärskritiska data, det är därför vår plikt som leverantör att hålla högsta möjliga nivå både vad gäller säkerhet och tillgänlighet.

Vi har full kontroll över både den fysiska och logiska säkerheten då allt sköts ”in-house” på Genesis IT, olikt många andra aktörer så hyr vi inte in oss någon annanstans utan äger själva vår driftanläggning.

Vi har strikta riktlinjer för såväl den fysiska som logiska tillgängligheten till information i vår miljö, ”rätt person på rätt plats” som man brukar säga, detta sköts bl.a. med passage- & accesskontroller, övervakning m.m.

Allt för att du som kund ska känna att ditt data är skyddat på bästa möjliga sätt.

FYSISK SÄKERHET

– All personal är säkerhetsklassad.
– Både vårt yttre skalskydd och serverhallens skalskydd är av klass 3.
– Hela byggnaden omgärdas av elstängsel
– Hela byggnaden är larmad med koppling till larmcentral.
– Serverhallen är skyddad mot inbrott, vatten, brand och värme.
– Endast behörig personal har tillgång till serverhallen, passagekontroll sker med både kort, lösenord och identifikation via fingeravtryck.
– Elförsörjningen är säkrad med redundanta dieselgeneratorer och UPS.
– Serverhallen kyls med 2 st alternerande kylaggregat, ytterligare ett separat kylsystem finns som nödkyla.
– Backup av serverhallen finns på annan fysisk plats.

LOGISK SÄKERHET

– Flera anti-virussystem.
– System för intrångsdetektion.
– Segmenterade nät.
– Kontinuerlig övervakning av nät & servrar.
– Kontinuerlig säkerhetskopiering.
– Backup lagras även på annan fysisk plats.