Funktioner

Komplett IT-stöd för både butikskedjor och butiker
Home / iFenix Affärssystem  / Funktioner

APP

Vår app (IOS/Apple) är direkt kopplad till affärssystemet, via appen kan personalen som jobbar i butiken skapa ordrar som skickas direkt till kassan. Det finns även funktioner för att inventera, hantera inleveranser, plock, beställningar och tillsammans med kunden bläddra i sortimentet.

ARTIKELHANTERING

Med iFenix får du en mycket flexibel artikelhantering. Nya artiklar kan hämtas upp direkt från vår artikelskaff med färdigt artikeldata som ex. texter, dokument, enheter m.m. Med vår ”marginalförstärkare” kan du få en automatiserad utpriskalkylering på artiklarna. Vi har naturligtvis även stöd för lager, beställningspunkter, uppföljning och mycket mer.

DATAKOMMUNIKATION

Vi ser till att din datakommunikation fungerar, och när den inte gör det kopplar iFenix automatiskt över till 4G så att du slipper driftstopp. Samtidigt är vi din speaking partner gentemot bredbandsleverantören så att du slipper reda ut tekniska frågeställningar.

DATALAGRING

En gemensam yta för företaget och en egen yta per användare med möjlighet att behörighetsstyra gemensamma mappar. Alltid tillgänligt, åtkomst sker antingen direkt via affärssystemet eller via en vanlig PC. Allt data säkerhetskopieras, inget behov av lokal backup.

DOKUMENT & E-POST

Inuti iFenix har du ditt eget Windows-skrivbord, alltid tillgängligt, du behöver bara en dator med en webbläsare och Internetuppkoppling. Där har du tillgång till program för ordbehandling, kalkyl, e-post m.m. Din E-post kan du läsa antingen via iFenix eller webmail, du kan också få den installerad på din mobila enhet eller sätta upp en lokal konfiguration på din PC. E-posten synkas alltid till dina samtliga enheter.

EKONOMI

iFenix är fullt av ekonomifunktioner, exempelvis kund- och leverantörsreskontraunderlag. In- & utbetalningar, manuellt och via fil. Påminnelser, räntefakturering och inkassobrev. Rotavdrag. Kreditstatus på kund. Inläsning av leverantörsfakturor, antingen manuellt eller via fakturatolkning. Granskning, attest. Bokföring & budget.

FAKTURATOLK

Med vårt system får du en automatisk tolkning av dina leverantörsfakturor. Du scannar fakturan själv eller får den som pdf via e-post och den läses automatiskt in i iFenix där det sker en artificiell tolkning av dess fält. Fakturan levereras sedan direkt till leverantörsreskontran där den är förkonterad. Vid tillfällen då tolken är osäker på fält i fakturan får du information om detta och kan godkänna eller ändra. Naturligtvis har du även där tillgång till det scannade originalet.

FÖRSÄLJNING & KASSA

Precis som allt annat i iFenix körs även kassan i en webbläsare, på samma ställe där du har kunder, leverantörer, artiklar, inköp och alla andra funktioner. Order kan läggas direkt i kassan, ute i butiken av en säljare via app eller direkt på webben av dina kunder. Order kan även tas emot via EDI och vi har även stöd för interna order mellan butiker. Det finns även stöd för olika ordertyper som plockorder, hämtorder, anskaffning, arbetsorder m.m. Om ni använder presentkort finns även stöd för det.

INKÖP

Leverantörsregister med stöd för centrala leverantörer som kan speglas ner till butiker i en kedja. Hantering av leverantörsdokument och avtal. Stöd för dynamiska och manuella beställningar, även beställningar via app i iPhone eller iPad.

INTRANÄT

Ett enkelt sätt att sprida information i antingen hela butikskedjan, företaget eller butiken, naturligtvis även på behörighetsnivå. Med funktion för att avisera nyheterna via e-post så att dina mottagare inte ska missa viktig information.

KEDJEFUNKTIONER

iFenix affärssystem är fullt av funktionalitet för att underlätta vardagen för butikskedjor. Ex. central hantering av kunder, leverantörer, priser, kampanjer, artiklar & avtal som sedan kan ärvas rakt ner till butiksnivå.

KUNDER

Kunder kan hanteras centralt för en hel butikskedja eller lokalt per butik. Prissättning på kunder kan ske utifrån grupperingar, artiklar och prislistor. Kunderna kan få inloggning till er webb för att se orderhistorik, fakturor, offerter eller för att lägga order själva. Bland övriga funktioner finns kreditupplysning, projektmärkning med olika styrning för prissättning, fakturaintervall, betalnings- och leveransvillkor, fakturaintervall och mycket mer.

KUNDER (PLUSFUNKTIONER)

För dig som vill hålla en hög servicegrad gentemot dina kunder erbjuder iFenix hjälp till självhjälp via webben. Där kan du bl.a. låta dina kunder ta del av ditt sortiment med sina egna kundunika priser, lägga order, se faktura- och orderhistorik m.m.

LOGISTIK

Stöd för in- och utleveranser, hantering av utkörningar och bokning av leveransresurser. Kopplat mot adress- och kartregister från Postnummerservice och Google. Möjlighet för kunder att via webben ange leveransegenskaper vid order.

PRISKALKYLERING

En av iFenix stora styrkor är det vi kallar för ”marginalförstärkaren”. Med hjälp av denna får du en automatisering av dina utpriser gentemot de inpriser som kommer från dina leverantörer. Bland övriga stöd för prishantering finns bl.a. generella och kundspecifika prislistor, marginaler och/eller rabatter i olika nivåer, kundspecifik prissättning med koppling mot projekt eller offert/order.

RESKONTRA

Kundreskontra med inbetalning manuellt eller via fil. Påminnelser, inkassobrev, räntefakturering & kreditstatus på kund. Rotavdrag. Leverantörsreskontra med utbetalning, manuellt och via fil. Registrering av leverantörsfakturor, manuellt eller via tolkning. Gransknings- och attestflöde, avprickning, attestregler, omvänd skattskyldighet.

SÄKERHET

Inloggning i affärssystemet sker antingen med tvåstegsautenticering, dvs. användaren måste först ange användarnamn/lösenord och sedan verifiera sig ytterligare via engångslösenord som skickas med sms. iFenix har också stöd för inloggning med BankID.

SERVRAR & DATAKRAFT

Vi står för servrar och datakraft. Du behöver inte investera i vare sig hårdvara, personal, uppgraderingar eller driftmiljöer.

WEBB & E-FUNKTIONER

Med iFenix sköter du även er publika webbplats. Systemet har naturligtvis stöd för att publicera information inom en hel butikskedja, ett företag eller endast en butik. Detsamma gäller även för era produkter och produktgrupper med mängder av stödfunktioner för visning av priser, lager, filtrering på artiklar och sökfunktioner. Webben har även full stöd för era B2B-kunder att logga in där de får utökad funktionalitet.