IFENIX AFFÄRSSYSTEM

EN KOMPLETT IT-LÖSNING FÖR BUTIKER & BUTIKSKEDJOR

Inga installationer, inga servrar - ett affärssystem i molnet

Med iFenix affärssystem behöver du inga servrar på plats hos dig. All affärslogik körs i molnet mot vår serverhall. Dubbla gigabit förbindelser och högklassig hårdvara ser till att du alltid har den information du behöver.

Du behöver inte hålla med uppgraderingar av servrar eller mjukvara. Inte heller behöver du köpa in ny hårdvara när den slits ut, det tar vi hand om.

Varför krångla till det?

Med iFenix Affärssystem är en webbläsare allt du behöver för att komma åt din affärskritiska information. Inga program som ska installeras, inga versioner som ska uppdateras. Bara en webbläsare, varför krångla till det?

I webbläsaren gör du allt. Du tar betalt i kassan, skickar fakturor, beställer nya varor, uppdaterar webben, läser din mejl och sparar dina filer.

Nej tack till IT-konsulter

Med iFenix Affärssystem tar vi ansvar för hela din IT-miljö.* Du har Internet och kommunikation på plats, du läser mejl och sparar dina filer. Ditt affärsdata lagras och säkerhetskopieras. Har du bara ett nätverksuttag så ordnar vi resten.

När det krånglar ringer du ett telefonnummer utan intern samordning mellan Nisse som levererade servrarna, Kalle som håller i webbhotellet och Maria som fixat kommunikationslösning.

* Med iFenix affärs- & verksamhetssystem kan vi ta ansvar för hela, eller delar av, din IT-miljö.

Vi tummar ALDRIG på säkerheten

iFenix Affärssystem är en säker IT-lösning. Inloggningar till systemet kan antingen göras via tvåstegsautenticering eller BankID. Allt data skickas krypterat över https-förbindelser. Vi har ett flertal övervakningssystem både för intrångsdetektion och antivirus. Rent fysiskt är ditt data skyddat i vår serverhall som har skalskydd av klass-III. Även de yttre delarna av byggnaden har samma skydd.

Endast behörig personal har tillträde till serverhallen och identifieras via fingeravtryck. En redundant serverhall finns på annan plats. Serverhallen har egen redundant strömförsörjning vid ev. strömavbrott och även redundanta släcksystem vid ev. brand. Hela byggnaden och serverhallen är naturligtvis larmad med koppling till larmcentral. Vi har även ytterligare yttre skalskydd i form av grindat elstängsel.

iFenix ger dig mer tid att göra det du är bäst på

Man ska göra det man är bäst på. I en butik ska man sälja och göra sina kunder nöjda, inte lägga tid på teknik. Med iFenix Affärssystem får du mer tid till det som är viktigast.

Ett gott exempel är vår funktion som automatiserar din prissättning i relation till nya inpriser från dina leverantörer. Utan handpåläggning behåller du din täckningsgrad och priset i kassan är alltid rätt i förhållande till inpriset.

Funktioner
 • APP
 • ARTIKELHANTERING
 • DATAKOMMUNIKATION
 • DATALAGRING
 • m.m.
Funktionalitet som ger ett komplett IT-stöd
Integrationer
 • ADRESSREGISTER
 • BANK-ID
 • EDI
 • FACEBOOK
 • m.m.
Smarta integrationer för en enklare vardag
Infrastruktur
 • SKALSKYDD KLASS 3
 • SKYDD MOT INBROTT, VATTEN, BRAND & VÄRME
 • REDUNDANT EL & KYLA
 • BACKUP
 • m.m.
Både hängslen och livrem

ENKEL IMPLEMENTATION I FYRA STEG

1. UPPSTART

Tillsammans med er egen kontaktperson från vårt implementationsteam startar projektet med förberedelse och genomgång av alla ingående aktiviteter. Måldatum och checklistor tas fram och kommuniceras till berörda samt detaljer för åtkomst till er nyskapade iFenix-miljö.

2. BASPERIOD

Omfattande period som delvis består av säkerställande av grunderna av iFenix, sortiment, leverantörer, kunder, kalkylering och ekonomifunktioner med löpande avstämningar och utbildning. Även installation och verifiering av vissa teknikrelaterade aktiviteter.

3. DRIFTSTART

Slutliga kontroller och skarp driftstart av iFenix i er verksamhet. Vi finns på plats hos er för att hjälpa till under de första dagarna. Efter genomförande får ni svara på en utvärdering inför överlämning till ordinarie support.

4. UPPFÖLJNING

Efter ca 3 månader görs en uppföljning på implementation och driftstart där ni har möjlighet att få hjälp och få svar på eventuella nya frågor som dykt upp.

Vad säger våra kunder?

Genesis IT är kedjans i särklass största leverantör av affärssystem och IT-lösningar.

Bert Larsson, styrelseordförande XL-BYGG AB

Vad säger våra kunder?

Genesis IT är en stabil helhetsleverantör av IT-lösningar för hela koncernen.

Erik Sjölund, VD Stenvalls Trä AB

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

Erik Robertsson
Försäljning

Telefon: 010 27 27 395
Skicka e-post

Johan Schiptjenko
Försäljning

Telefon: 010 27 27 395
Skicka e-post